mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Louňovice pod Blaníkem

GPS: 49°37'39.953"N, 14°51'54.716"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 16649/2-265

 

území Chráněné krajinné oblasti

Kód ÚSOP: 21

 

Přírodní rezervace

Kód ÚSOP: 1656

 Malý Blaník - zaniklá středověká samota

Nepatrné pozůstatky středověkého sídla z 15.století, patrně myslivny. Místo se nachází ve svahu pod jižním vrcholem Malého Blaníku.

Vlastní sídlo je patrné ve formě terénních reliktů, místo obytného domu se dnes projevuje jako nevelká terasa se zahloubeninou. Jednalo se o dvojprostorový objekt, patrné jsou zbytky základů zdiva z z nasucho kladených kamenů. Na severní dlouhé straně se objekt zahlubuje do svahu, na jihu leží na terase. Na lokalitě proběhl archeologický výzkum, který odkryl podezdívku spojovanou maltou v menší místnosti na východní straně objektu. Nálezy kachlů svědčí o vyšším sociálním statusu objektu, nálezy vypálené mazanice o použití roubené konstrukce u části nadzemního zdiva. Polocha západně a jižně od objektu je ohrazena kamenitým valem. Díky tomu byla spojována s domnělým hradem Blaník, známým z písemných pramenů. Kamenitý pás je však zřejmě pouze pozůstatek ohradní zídky, která vymezovala prostour u objektu a minimálně z poloviny svého průběhu byla tvořena dřevem.

Stavbu na Malém Blaníku lze interpretovat nejspíše jako středověkou hájovnu/lovecký srub.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika