mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mělník
Katastrální území: Mělník

GPS: 50°21'1.344"N, 14°28'24.685"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 27986/2-1356Mělník - kostel sv.Petra a Pavla

Původně románská trojlodní bazilika. Chrámové trojlodí spolu s věží bylo přestavěno v 80.letech 15.století. Kolem roku 1520 byla zvýšena hlavní loď a postaven honosný presbytář. Další stavební úpravy byly vyvolány především požáry v letech 1555 (renesanční štíty) a 1681 (barokní báň gotické věže). Stávající podobu kostelu vtiskl K.Hilbert při rozsáhlé obnově v letech 1910 a 1913–1915. V přízemí je kaple Božího hrobu. I po přestavbách zůstala románská věž s bývalou kaplí sv.Jana Nepomuckého. Mobiliář kostela je barokní, dominuje mu hlavní oltář s obrazem od K.Škréty.

Pod presbytářem se nachází krypta, jejíž prostor slouží od 30.let 16.století jako kostnice. Mělnická kostnice sloužila svému účelu do roku 1775, kdy bylo pohřbívání u kostela zastaveno a přeloženo na hřbitov u kostelíky sv.Ludmily. Na paměť J.Matiega - zakladatele české antropologie, který kostnici v letech 1915-1919 upořádal, upozorňuje pamětní deska u vstupu. V kryptě jsou ostatky 10-15000 osob. Z nich sestavená stěna na západní straně nese název Kalvárie, vkládáním lebek mezi dlouhé kosti vznikly jednoduché obrazy.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika