mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kladno
Katastrální území: Kamenný Most

GPS: 50°14'24.899"N, 14°11'29.563"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 34001/2-696"Menhir" u Kamenného Mostu

Kámen stojí západně od obce Kamenný Most. Cesta k němu vede malou roklí a je dokonce značena. Je vysoký 1m a váží zhruba 0,8t. Materiálem je jemnozrnný, světle šedý, oligomiktní (valouny tvořené křemenem a vulkanickými horninami) slepenec se základní hmotou tvořenou kaoliniticky zvětralým pískovcem až arkózou. Kámen stojí v blízkosti pravěkého sídliště s nálezy volutové keramiky.

V roce 1896 údajně narazil místní sedlák při výkopu na poli přímo u kamene na dvě lidské kostry. Dříve než mohl být nález ohledán, rozházeli venkované kosti po poli. Podle údajů byl vedle koster nalezen kousek železa, jedna z koster prý sahala až pod kámen. Jednalo se tak zřejmě o náhrobek. Na severní straně plochého kamene je vyryt latinský kříž a na vrcholu je zřetelný otvor po zasazeném kříži?.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika