mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mladá Boleslav
Katastrální území: Mohelnice nad Jizerou

GPS: 50°33'33.545"N, 14°58'37.334"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 17058/2-1698Mohelnice nad Jizerou - kostel nanebevzetí sv.Panny Marie

Kostel byl postaven zhruba v poslední čtvrtině 12.století. Stavebník tohoto románského podélného tribunového kostela není znám.

Kostel je vystavěn z pravidelného řádkového zdiva, jednotlivé řádky se liší ve své výšce. Každý kvádřík zdiva stavby byl přesně opracován, materiálem je hruboskalský pískovec. Hlavní vstup vedl do jižní části lodě. Je orámován vyšším ostěním, které zakončuje římsa zdobená cimbuřím. Samotný portál tvoří dva pravoúhlé ústupky na každé straně, nahoře je spojují dva ustupující polokruhové pásy. V podokapní části se nachází jednoduchá římsa s podřímsím, vytvořeným zubořezem a obloučkovým vlysem s ozdobnými konzolkami. Římsa i podřímsí obíhá v horní části nejen loď, ale také věž a apsidu. V dolní části je stavba členěna vyšším profilovaným soklem. Po levé straně od vstupu do lodi se nachází tribuna, jež má podobu kruchty. Je sklenuta na jednom sloupu a dvou křížových klenbách. Sloup má jednoduchý válcovitý dřík, na němž je posazena krychlová hlavice. Hlavice má hladká čela, její nároží jsou zdobena provazci. Věž má čtvercovou základnu o straně dlouhé 4,35m a je 20m vysoká. Presbyterium je zde vytvořeno v apsidě a od hlavní lodi jej odděluje pravoúhlý ústupek. Do kněžiště se otevírá úzké špaletové okénko, vyplněné barevnou skleněnou vitráží složenou z geometrických tvarů. Apsida je sklenuta konchou.

V roce 1876 byl kostel rekonstruován J.Mockerem. Purisatická přestavba kostel velmi změnila. Byla upravena a zvětšena okna, vyměněn strop v lodi a zbudována kamenná sakristie na severní straně lodi. Ta je sklenuta křížovou klenbou. Také byl přemístěn hlavní vchod na západní stranu. Bylo vystavěno schodiště z úrovně terénu, díky němuž je přístupná empora i od zvonice.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika