mapa

Kraj: ústecký
Okres: Litoměřice
Katastrální území: Mukařov u Úštěka

GPS: 50°38'48.257"N, 14°18'5.091"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 20086/5-4601Mukařov - zřícenina zvonice

Na východním okraji obce Mukařov u Úštěka se nachází torzo zvonice bývalého kostela sv.Františka.

Zvonice příslušela kostelu sv.Františka, který byl vystavěn někdy ve 14.století. V polovině 18.století byl zbořen aby ustoupil stavbě nového kostela vystavěného v barokním slohu. Po vysídlení německy mluvícího obyvatelstva areál kostela chátral a v roce 1982 byl kostel pro celkovou zchátralost stržen. Zůstala pouze zvonice, která se nachází asi 45m západním směrem od bývalého kostela. Zvonice stojí v areálu hřbitova, který vymezuje ohradní zeď, mohutná především v jižní části.

Zvonice byla vystavěna ve 3. třetině 14.století (patrně kolem roku 1374). Jednalo se o mohutnou podsklepenou hranolovou věž o čtyřech podlažích. Pod úrovní terénu se nacházela klenutá márnice. Na východních nárožích se dochovaly mohutné opěráky. Do patra vedl gotický hrotitý portálek a osvětlovalo ho okno s profilovaným ostěním. Druhé patro bylo vybaveno hrotitými okny. Výše se nacházelo zvonové patro, kde byl zavěšen půltunový zvon z přelomu 15. a 16.století. Ač se jednalo o kulturní památku, byla zvonice víceméně ponechána svému osudu, až se roku 2002 celá její východní část zřítila. Dochovala se západní část, která byla v roce 2009 stavebně zajištěna. V okolí zvonice se nachází neudržovaný hřbitov s rozpadající se ohradní zdí.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika