mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Načeradec

GPS: 49°36'39.691"N, 14°54'22.853"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 18838/2-122Načeradec - kostel sv.Petra a Pavla

Kostel sv. Petra a Pavla v Načeradci je původně románskou stavbou, která byla přestavěna goticky.

Na západní straně stojí v ose lodi hranolová věž. Loď není příliš velká a je jen mírně obdélná, navazuje na ní rozsáhlý presbytář s polygonálním uzávěrem. Loď i presbytář jsou opatřeny mohutnými odstupňovanými opěráky. Na severní straně je k presbytáři připojena obdélná sakristie. Na jižní straně je k lodi připojena malá čtverhranná kaple. Věž a loď jsou v základu románské, na věži jsou dvě patra románských sdružených oken, další s původním ostěním jsou částečně zazděná. Vstup do kostela vede průchozím podvěžím a dále skrze lomený gotický portál do lodi. Ta je plochostropá a v západní části se nachází barokní kruchta. Presbytář je zaklenut dvěmi poli křížové klenby a v závěru je zaklenut paprsčitě. Připojené kaple jsou zaklenuty valenou klenbou. Uvnitř kostela se nacházejí částečně odhalené fresky gotického stáří.

Vedle kostela se nachází velice zajímavá zvonice.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika