mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mělník
Katastrální území: Nelahozeves

GPS: 50°15'38.462"N, 14°18'4.038"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 26806/2-1390Nelahozeves

Stavebníkem byl Florián Gryspek z Gryspachu, s budováním započal pravděpodobně v roce 1553, ale práce na zámku pokračovaly až do počátku 17.století.

Renesanční stavba na skalnaté výspě nad řekou má půdorys písmene U. Stojí na místě starší tvrze. Na mohutné podezdívce spočívají nepříliš členěné zdi s nerovnoměrně rozloženými okny. Nepravidelné rizality ve všech čtyřech nárožích nepřevyšují vlastní masiv stavby, ale zdůrazňují doznívání středověké pevnostní funkce panského sídla. Severoitalský charakter dodávají stavbě silná obložení rustikou, jež jsou úplná na podezdívce a částečná na hranách i okenním rámování stěn. Nad lunetovou římsou spočívá sedlová střecha s několika krásnými renesančními komíny a malou hodinovou věžičkou. Vnější stěny jsou pokryty sgrafity - figurálními, ornamentálními anebo napodobujícími rustiku. Před bránou stojí kamenný klenutý most, jehož poslední část byla kdysi padací. Brána a branka jsou spojeny portálovou výzdobou. Nádvoří je tvořeno třemi zámeckými křídly a zdí. Nejstarší východní část má nádvorní portál pro malou bránu a velkou bránu. Mladší je severní křídlo s nejbohatším průčelím. Jeho přízemí jo tvořeno arkádami, prvé patro zasklenou lodgií s dvojarkádami. Nejmladší je úzké západní křídlo zámku.

Zámek je dílem italských architektů, tvůrce blíže neznáme. Stavba trvala zhruba sedm desetiletí a nebyla dokončena (jihovýchodní nároží zůstalo bez patrové výplně a nedošlo k realizaci čtvrtého křídla). Severoitalská renesance se zde střetává s francouzskými vlivy a s domácím pojetím. V 80.letech započala oprava zámku. Zámek byl ušetřen větších přestaveb a zůstal tak slohově ryzím dokladem české architektury druhé poloviny 16.století.

Zámek je přístupný a je zde, mimo jiné, jedinečná kolekce španělských renesančních portrétů.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika