mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Katastrální území: Neumětely

GPS: 49°51'6.547"N, 14°2'2.044"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 21089/2-359Neumětely - Šemíkův pomník

"V Neumětelích se věřilo a věří, že zde Šemík, věrný kůň rytíře Horymíra, zakopán leží."

Příběh ze starých pověstí českých, podle kterého bylo sídlo rytíře Horymíra v Neumětelech. Jeho kůň Šemík tu měl být svým pánem pochován před vraty jeho tvrze.

Dnes údajný Šemíkův hrob kryje neoklasicistní náhrobek z roku 1887, vytvořený kamenickým mistrem Velíkem z Tmaně. Je tvořen čtyřmi monolitickými dórskými sloupy bez kanelování na čtvercovém půdorysu s mohutnými patkami. Na sloupcích se nachází kladí s nápisem v obdélníkovém rámci. Na kladí je nasedlá římsa a sedlová střecha s trojúhelníkovým tympanonem.

Součástí pomníku jsou i kameny ze zdejšího pravěkého pohřebiště, kde kryly jednotlivé hroby. Největší z kamenů se nachází přímo na údajném Šemíkově hrobě. Dva z velkých kamenů jsou použity jako schody do zvonice a pro tento účel byly přitesány. Nejvíce kamenů je vztyčeno v parčíku, za Šemíkovým památníkem.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika