mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Neustupov

GPS: 49°36'57.654"N, 14°41'49.179"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 20660/2-142Neustupov - kostel Nanebevzetí P.Marie

Původně románská stavba pocházející pravděpodobně z 2.poloviny 11.století. Během let byl kostel několikrát přestavován, zásadně ve 13.století.

Obdélná loď má na východní straně přistavěnou půlkruhovou apsidou s dochovaným románským okénkem. Strop v lodi je po celé délce obloukovitě klenutý. Uvnitř se nachází jedenáct náhrobních kamenů zasazených do zdí (jde o náhrobky pánů ze Slavkova a Kaplířů ze Sulevic). Románská hranolová věž je osazena trojitými sdruženými okénky. Jsou vždy ve dvou řadách - tzn. 6 okének na každou stranu a 24 okének celkově. Na severovýchodní straně byla roku 1690 přistavěna mariánská kaple a sakristie. Věž byla až do 19.století (do výrazné novogotické přestavby zámku) propojena dřevěným můstek se sousedním zámkem.

Zámek byl původně gotickou tvrzí postavenou na místě staršího sídla nepochybně také úzce souvisejícího s kostelem.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika