mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Nymburk
Katastrální území: Nymburk

GPS: 50°11'11.582"N, 15°2'38.658"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 11157/2-4327Nymburk - mohyla

V samém centru Nymburka poblíž Kostelního náměstí byl v roce 1994 při záchranném archeologickém výzkumu objeven kamenný základ mohylového náspu.

Z velkých opukových kamenů postavený základ náspu má rozměry 6,5x5,2m. Pod náspem byla vybudována kamenná skříňka o velikosti 2,5x1,15m z kolmo postavených kamenných desek. Uvnitř byla skřínka vyložena dřevem a skrývala skrčenou kostru staršího muže. Hrob byl patrně vyloupen, protože chybí milodary a kostra nebyla anatomicky správně uspořádána. Nalezené střepy přísluší kultuže nálevkovitých pohárů a eneolitickému stáří odpovídá i datum získané z kostí radiokarbonovou metodou. Na západní straně k mohyle navazovala kamenná rampa dlouhá 5,4m vystavěná z velkých plochých kamenů. Pod rampou byly zachyceny kosti ovce? a pazourková šipka. V okolí mohyly byly nalezeny i další hroby eneolitického stáří.

V roce 2013 byl nad mohylou postaven pavilon, kteý byl otevřen 18.4 téhož roku. Součástí expozice je i multimediání zobrazení možného tragického konce pohřbeného jedince. Mohyla je volně zpřístupněna během od dubena do října.

 


Fotogalerie

grafika grafika grafika