mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Katastrální území: Obděnice

GPS: 49°33'4.599"N, 14°22'27.128"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 31308/2-2488Obděnice - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Původně románský kostel z 12.století, nedaleko zříceniny tvrze Jakuba Krčína. Kostel byl upravován v 16., 17. a 19.století.

Kostel je jednolodní stavbou se čtvercovou věží v ose západního štítu lodi. V lodi kostela jsou čtyři vysoká a úzká románská okénka s půlkruhovým záklenkem. Věž má v prvním a druhém patře úzká štěrbinovitá okénka, ve třetím patře se nacházejí čtyři sdružená okna. Střední sloupky mají volutové hlavice. Sdružená okna se nacházejí i v následujícím čtvrtém patře. Věž je zakončena malými štíty na každé straně s malými okénky v ose štítu. Loď je zakončena polygonálně ukončeným presbytářem. Presbytář osvětluje pět hrotitě zaklenutých oken s rozevřenými špaletami. Zdivo lodi a románské části věže je neomítnuté, kvádříkové.

Podél jižní části lodi a věže byl dostavěn přístavek s pultovou střechou, kterým se dnes do kostela vstupuje. Kromě vstupu se v něm nachází sakristie, márnice, předsíň a vstup na kruchtu.

V severní straně presbytáře je zasazena náhrobní deska Jakuba Krčína z červeného mramoru. Na desce je erb a epitaf.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika