mapa

Kraj: Ústecký
Okres: Litoměřice
Katastrální území: Ostré

GPS: 50°35'15.944"N, 14°22'21.217"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 42634/5-2213Ostré - kalvárie

Nad vsí Ostré se tyčí kopec s barokní kalvárií. Je výraznou dominantou celému okolí. Poutní areál byl vystavěn v letech 1703-1707 jezuity, jimž v této době náleželo zdejší panství. Za autora stavby bývá někdy považován známý barokní stavitel Octavio Broggio.

Přístupovou cestu k hoře lemují již od vsi Ostré výklenkové kaple křížové cesty z období baroka a empíru. Tato cesta ústí na terasu v západním svahu hory, kde se nachází pozůstatky poničených barokních pískovcových soch. Odsud stoupá na vrchol široké pískovcové schodiště s výklenky v obvodové zdi a rovněž s dalšími pozůstatky barokních soch.

Na vrcholové plošině se nachází skupina tří symetricky uspořádaných kaplí. Obě boční kaple (kaple Nalezení, kaple Povýšení svatého Kříže) mají zcela totožný věžovitý tvar se střechou zakončenou lucernou s kupolí. Mezi nimi se nachází přízemní, podélná kaple, symbolizující Boží hrob. Interiér všech kaplí je zcela zdevastován, stejně jako celý vnější areál.

Toto místo je příkladem, kde může být jakákoli oprava kontraproduktivní. Právě její stav jí dodává obrovský Genius Loci. Doufám, že kalvárie dokončí svůj těžký přerod v torzální architekturu. Nutná je však údržba nejbližšího okolí a pravidelné mýcení náletů. Opravy, by bylo potřeba zaměřit především na vnitřní prostory kaplí.

V nedávné době byla celá kalvárie razantně opravena a "svítí" novotou do kraje...


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika