mapa

Kraj: Praha
Okres: Praha 5
Katastrální území: Velká Chuchle

GPS: 50°0'52.021"N, 14°22'16.654"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 40801/1-1691Pacoldova vápenka

Severozápadně od pražské Velké Chuchle se dochovala unikátní technická památka. Jedná se o objekt vápenky, která byla postavena ve 2.polovině 19.století. Pálení vápence je písemně doloženo k roku 1898. Kdy se s pálením ve zdejší vápence skončilo, není jisté, doloženo je k roku 1930, možná ale ještě několik let pokračovalo.

Vápenka sestává ze dvou vápenných pecí s horním hořením. Pece mají oválný půdorys a jsou položeny na masivním kamenném soklu. Pece jsou staženy třemi kovovými obručemi. Ve třetině jejich výšky jsou roštová topeniště, vápencem se plnili shora. U země jsou dva vybírací otvory. Pohledově dominantní jsou komíny, vždy dva nad každou z pecí. Komíny jsou usazeny na vrchlíku, nad profilovanou korunní římsou a mají mírně kónický tvar a patku. V 60. a počátkem 70.let se uvažovalo o demolici celého objektu, koncem 70.let došlo ke změně majitele a naopak se uvažovalo o jejich zprovoznění pro potřebu pálení vápna na obnovu historických objektů. V letech 2004 - 5, kdy vápenka byla již v majetku potomků původních majitelů, došlo k celkové rekonstrukci.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika