mapa

Kraj: Pardubický
Okres: Chrudim
Katastrální území: Pařížov

GPS: 49°50'7.107"N, 15°33'58.173"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 32773/6-804Pařížov – kostel sv. Máří Magdaleny

V obci Pařížov, se na skalnaté terase nad tokem Doubravy nachází románský kostel zasvěcený sv.Máří Magdaleně.

Kostel je poprvé písemně doložený k roku 1537, je však mnohem starší. Jako vlastnický emporový kostel byla stavěna patrně někdy mezi lety 1110 - 27. Nejstarší fáze kostela patrně postrádala věž, která byla posléze doplněna, v době dokončování obdélné lodi. Věž v té době nedosahovala pozdější výšky a byla dodatečně navýšena. V jejím přízemí se nachází drobná kobka o rozměrech necelých 2x2m. Je postavena na čtvercovém půdoryse a k lodi je připojena v ose. Ve věži se nachází zazděný portál, kterým byl patrně propojena empora s vedlejší předpokládanou panskou stavbou. Spodní patra věže byly osvětlovány střílnovitými okénky, v horním patře se nacházejí sdružená okna. Románského stáří je také západní část lodi, která byla roku 1837 prodloužena (zanikla apsida), doplněna sakrystií a zakončena presbytářem.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika