mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Písek
Katastrální území: Písek

GPS: 49°18'35.451"N, 14°8'44.584"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 11760/3-2441

 

Národní kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 167Písek - kamenný most

Od severozápadního cípu městského opevnění města Písku překonává řeku Otavu nejstarší dochovaný most v našich zemích. Most byl postaven v pokročilé 2.polovině 13.století za vlády Přemysla Otakara II. První písemná zmínka o mostě pochází z roku 1348. Říká se mu také Jelení, někdy i Starý most.

Most byl prý postaven nad blatným terénem, a teprve po jeho dostavění pod něj vrátili tok Otavy. Je postaven ze žulových kvádrů, mezi kterými je vápenné pojivo, které doplňují železné skoby. Dosahuje délky bezmála 110m při celkové šířce 6,25m. Tvoří jej 7 oblouků na 6 pilířích. Oblouky mají rozpětí 7 - 8m s výjimkou nejzápadnějšího, který jediný není původní. Pochází z roku 1768 a má rozpětí 13m, proto sloužil k proplouvání větších lodí a vorů. Výška vozovky nad normální hladinou Otavy činí zhruba 6m. Na obou koncích stály mostní věže, které se však nedochovaly. První se zřítila při povodni roku 1768, druhá byla stržena roku 1825 při boření městských hradeb kvůli zvýšeným nárokům na dopravu. Most vedl do tzv. Pražské brány, která se nacházela při ústí dnešní Karlovi ulice na Fugnerovo náměstí.

Sochařská výzdoba mostu pochází z 18.století, doplnila kříž, který byl na uprostřed mostu umístěn roku 1687. Dnes jsou tři sochy a sousoší Kalvárie kopiemi původních originálů. Další sochy svatých pocházejí také z barokního období, jsou však mladšího data. Most byl často poškozován povodněmi a ledovými krami. Před krami jej chrání 5 kamenných pilotů.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika