mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Písek
Katastrální území: Písek

GPS: 49°18'22.169"N, 14°8'53.877"EPísek - mohyla

V roce 2008 došlo v těsném sousedství děkanského kostela Narození Panny Marie, při archeologickém výzkumu k objevu části nekropole z doby bronzové.

Po objevu čtyř urnových hrobů datovaných do doby knovízké kultury a poté i k objevu tří mohyl z doby ještě o málo starší. Jsou datovány do střední doby bronzové, kultury mohylové. Nalezeny byly kamenná jádra, které původně překrýval hliněný násep. Z výbavy hrobů byly nalezeny bronzové předměty, jehlice, prsten se spirálami, náramky a keramika.

Po rekonstrukci prostoru okolo kostela je jedna z mohyl prezentovaná veřejnosti. Obezděná kruhová šachta vede až k jádru mohyly, kde jsou umístěny imitace nalezené pohřební výbavy. Šachta je šikmo zasklená a vedle se nachází informační tabule.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika