mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Nymburk
Katastrální území: Písty u Nymburka

GPS: 50°9'42.484"N, 14°59'55.149"E


Přírodní památka

Kód ÚSOP: 309Písty - písečný přesyp

U jihozápadního okraje obce Písty se nachází významná přírodní památka Písečný přesyp. Mírné návrší se táhne ve směru V-Z. Výška je 8-10m. Tato dosud pohyblivá duna se zde vytvořila během dob ledových ve starších čtvrtohorách. Labe, které zde několikrát měnilo své řečiště, přineslo velké množství štěrku, štěrkopísku a písku. Geologický podklad tvoří štěrkopísková terasa, ze které byly působením větru vyvanuty nejjemnější částice písku, které se na terase nakupily v podobě nánosů vátého písku.

Dnešní celková rozloha přesypu činí 3,7ha, větší plocha je ale zarostlá lesem. Půdní povrch nezarostlé plochy o výměře 0,5ha tvoří pouze pleistocenní váté písky.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika