mapa

Kraj: Jihomoravský
Okres: Brno - venkov
Katastrální území: Předklášteří

GPS: 49°21'11.788"N, 16°24'0.909"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 28276/7-10458

 

Národní kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 342Porta coeli - portál

V obci Předklášteří se nachází ženský klášter Porta coeli (Brána nebes) ze 13.století. Dokončen byl okolo poloviny 13.století a v té době byl opevněn hradební zdí s příkopem. Hradbu zesilovali věže.

Vstup do klášterního kostela zajišťuje proslavený, bohatě zdobený portál. Nachází se v západním průčelí románsko-gotické baziliky Nanebevzetí Panny Marie. Ústupkový portál je francouzského typu ve stylu tzv. burgundsko-cisterciácké gotiky. Na ostěních portálu je 12 velkých figur. Brána portálu má po obou stranách pět pilířů, které jsou ve spodní části zdobeny rostlinými ornamenty. Na vrchu pilířů jsou sochy apoštolů. Mezi pilíře s apoštoly jsou vloženy sloupky. Úzká listovým ornamentem pokrytá římsa portálu je souvislá a neodstupňovaná. V horní části portálu je tympanon umístěný nade dveřmi, který je rámován obloukem deseti uprostřed lehce zalomených archivolt. Hlavní motiv tympanonu je Kristus a další postavy. Archivolty se stylizovanou listovou výzdobou jsou rytmicky prokládány archivoltami s vysokými rostlinnými poupaty. Ve spodu některých pilířů a archivolt jsou malí dráčci. Podle posledních průzkumů byl portál do vchodu vložen druhotně. Portál nebyl nikdy dokončen v zamýšlené podobě. Za dobu své existence byl několikrát poškozen, vícekrát restaurován a je tak skladbou originálu a řady doplňků z různých historických období i materiálů

V areálu kláštera dodnes žije komunita sester cisterciaček, také se zde nachází Podhorácké muzeum.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika