mapa

Kraj: Praha
Okres: Praha 2
Katastrální území: Nové Město

GPS: 50°4'35.473"N, 14°25'32.220"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 40083/1-1215Praha - rotunda sv.Longina

Rotunda pochází z 1.třetiny 12.století a původně byla zasvěcena sv.Štěpánovi. Stojí v místě bývalé osady Rybníček, připomínané již k roku 993.

K válcové lodi je připojena nižší apsida. Loď je završená lucernou, barokně upravenou v 17.století, která osvětluje interiér kaple. Ve stejné době byly dodány vitráže. Roku 1782 byla přeměněna na skladiště. Obnovy se kaple dočkala roku 1844. V letech 1929–34 proběhla rekonstrukce, při které jí byl navrácen původní vzhled. Kuželovitá střecha lodi je kryta prejzovou krytinou. Poslední opravy probíhaly v roce 2000.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika