mapa

Kraj: Praha
Okres: Praha 2
Katastrální území: Vyšehrad

GPS: 50°3'50.506"N, 14°25'1.917"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 11740/1-1273

 

Národní kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 113Praha - rotunda sv.Martina

Rotunda je nejstarší dochovanou rotundou v Praze. Byla postavena v době kralování Vratislava II., v poslední třetině 11.století. Stála na východním okraji raně středověkého hradiště v místech předhradí.

Průměr lodi činí 6,5m a tloušťka zdí z kvádříkového zdiva dosahuje jednoho metru. K lodi se na jihovýchodní straně připojuje nižší apsida neobvyklého parabolického tvaru. Střecha lodi je ukončena lucernou se sdruženými okny. Po zřízení pevnosti byla proměněna na prachárnu. Obnova byla provedena v roce 1719, kdy byl zrušen původní románský vstup a nahradil ho nový barokní. Také byla položena nová dlažba. V roce 1757 byla rotunda poškozena a v roce 1784 přestala sloužit svému účelu podruhé. V roce 1841 byla málem zbourána, nestalo se tak, přesto ji další poškození neminulo. Sloužila jako obydlí chudiny a pro tyto účely byl probourán otvor pro komín a pro nový vstup. Nakonec však byla po roce 1875 obnovena. Dnešní stav je výsledkem úprav z let 1878-80. Nově byl zbudován novorománský portál s motivy z vyšehradského Korunovačního kodexu. Poslední oprava proběhla v roce 1991.


Fotogalerie

grafika grafika grafika