mapa

Kraj: Praha
Okres: Praha 6
Katastrální území: Přední Kopanina

GPS: 50°7'2.206"N, 14°17'47.164"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 41193/1-1946Přední Kopanina - rotunda sv.Máří Magdalény

Neomítnutá stavba zřejmě z 1.poloviny 12.století je provedena z drobných opukových kvádříků tzv. zlaté opuky, dobývaných pravděpodobně přímo z místního lomu.

Ústřední část kostela představuje centrální okrouhlá loď, jejíž vnitřek měří napříč přes 5m. Na východní straně se k lodi připojuje půlkruhová apsida, na straně západní pak štíhlá věž přibližně čtvercového půdorysu. Rozvržení kostela je původní, věž i rotunda vznikly současně. Přítomnost portálu v patře jižní stěny věže, vykládaného jako vstup na emporu, pak může pro toto období naznačovat existenci panského sídla v sousedství této strany kostela. K jižní straně rotundy byla v pozdější době připojena pravoúhlá přístavba, která v současnosti plní funkci hlavní lodi. Rotunda se tak stala presbytářem a věž slouží jako sakristie.

Současná podoba je výsledkem novověkých úprav. Po zřícení klenby roku 1779 byla rotunda nadlouho ponechána svému osudu. Teprve v letech 1852-1858 došlo k rozsáhlé obnově podle projektu K.Wiesenfelda. Zaklenutí bylo tehdy obnoveno dřevěnou konstrukcí namísto kamenné, věž znatelně zvýšena, provedeny nové okenní otvory. Původní nezměněná okna jsou dnes jen dvě, jedno v přízemí západní strany věže, druhé s pískovcovým ostěním na jihovýchodní straně apsidy. Zatím poslední rekonstrukce objektu byla dokončena roku 2000.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika