mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Katastrální území: Přezletice

GPS: 50°10'12.027"N, 14°34'13.612"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 46280/2-2798Přezletice - staropaleolitické sídliště

Nevýrazná výšina zvaná Zlatý kopec je výraznou archeologickou lokalitou.

První paleontologické nálezy byly objeveny již v roce 1934 a po roce 1945 došlo k dalším již archeologickým nálezům. Hlavní archeologický výzkum probíhal po roce 1975 a následoval po přírodovědeckém výzkumu. Podařilo se zachytit zbytky 0,3m vysokého oválného kamenného valu z velkých i menších kamenů, jílu a sloních kostí. Vnější plocha dosahovala 4x3m, vnitřní prostor měl až 3x2m. Před obydlím bylo malé nezahloubené ohniště. Kromě zbytků obydlí byly zachyceny artefakty ze 4 staropaleolitických nálezových horizontů. Jednalo se o převážně drobnější štípanou industrii z místního buližníku, dále o zvířecí kosti, zčásti uměle upravené.

Přiostřený dlouhý zbytek kosti je jedním z nejstarších dokladů použití tohoto druhu opracování na světě. Drobný zbytek zubu byl považován za nejstarší lidský pozůstatek u nás, dnes je považován spíš za zub medvědí. Obydlí je nejstarší u nás a jedno z nejstarších na světě. Jeho stáří je odhadováno na 750 000 let.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika