mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Katastrální území: Stará Boleslav

GPS: 50°11'45.719"N, 14°40'35.318"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 34337/2-2016Stará Boleslav - kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel byl vystavěn v letech 1617–1625 Jakubem de Vaccanim, podle návrhu G.M.Filippiho. Severní věž byla přistavěna roku 1675, jižní věž v letech 1748–49. V letech 1728–32 byly dostavěny ambity.

Kostel je jednolodní s postraními výklenkovými kaplemi, s užším obdélníkovým polokruhovým ukončeným presbytářem a s dvěmi hranolovými věžemi, které mají cibulové báně po stranách. Presbytář a loď jsou sklenuty valeně s lunetami, závěr presbytáře konchou s lunetami. Boční kaple jsou klenuty valeně, podvěžní křížovou klenbou rovněž s lunetami. Stěny presbytáře a lodi jsou členěny pilastry, které nesou kládí, jenž se nad nimi vymaluje. Z lodi do bočních kaplí jsou arkádové oblouky s polokruhovou archivoltou. Ve stěně presbytáře jsou obdélníková okna oratoře. Rovná kruchta na sloupech je rozšířená o zvlněné balkónové partie na konzolách. Na klenbách presbytáře a dále potom na bočních kaplích je raně barokní štuková výzdoba.

Hlavní oltář je z let 1717–23 z dílny mistra F. M. Kaňky s bohatou řezbářskou výzdobou od mistra Brauna.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika