mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Katastrální území: Stará Boleslav

GPS: 50°11'40.484"N, 14°40'21.811"E


součást Kulturní památky

Číslo rejstříku ÚSKP: 18096/2-2014Stará Boleslav - kostelík sv.Klimenta

Jednolodní podélný tribunový kostel, považovaný za hradní kapli někdejšího boleslavského hradiště. Stojí v těsném sousedství kapitulní basiliky sv.Václava. Je vedle krypty sv.Kosmy a Damiána nejstarší budovou ve Staré Boleslavi. Svou dnešní podobu kostel získal patrně ve třetí čtvrtině 12.století. Nepochybně však jde o starší založení, snad již z 11.století. Kostelík stál v blízkosti dnes již zaniklého knížecího hradu.

V západní části měl tribunu, proto se předpokládá, že byl součástí knížecího dvorce. Jde o jednolodní románskou stavbu s půlkruhovou apsidou na východní straně a kamennými portály v západní a severní zdi. Vnitřní prostora lodi měří 7,45x4,55m. Interiéru dominuje odstupněný vítězný oblouk. V lodi je po dvou úzkých oknech na každé straně, apsidu osvětlují též dvě okna. V západní části lodí byla kdysi empora, podepřená trámy, s původně přímým vchodem ze západní strany, který byl později zazděn a v ose stěny naopak prolomeno gotické okno.

Kostel byl v 15.století vypálen husity. Obnoven byl roku 1601. Během třicetileté války byl kostel těžce poničen Švédy. V roce 1927 proběhly větší úpravy kostela, zejména pak opravy krytiny, fasády a exteriéru. Poslední oprava proběhla nedávno.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika