mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň-jih
Katastrální území: Starý Plzenec

GPS: 49°42'15.06"N, 13°28'38.092"E


Národní kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 145

 

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 11768 / 4-460Starý Plzenec - kostel sv.Vavřince

V téměř nejvyšším místě hradiště se nacházejí pozůstatky po kostele sv.Vavřince, objevené archeologickým výzkumem. Nepřímo je zachycen ve 12.století, první přímá zmínka pochází z roku 1239. Stál v sousedství knížecího paláce a byl hlavním hradním kostelem. Uvádí se, že kostel nahradil starší hradní kapli z 2.poloviny 11.století, stojící na stejném místě. Od 13.století prošel četnými přestavbami. Poslední z nich proběhla v 16.století. V 70-letech 18.století byl odsvěcen a uzavřen. Poté chátral a roku 1818 se při vichřici zřítil. Poté se stal zdrojem stavebního materiálu pro výstavbu domů ve Starém Plzenci.

Půdorys kostela byl odkryt archeologickým výzkumem v letech 1906 a 1920-1921, následně proběhla i jejich konzervace. Odkrytá stavba je jednolodní kostel s trojbokým neodsazeným presbytářem. Roku 1965 byla konzervace obnovena. Při silných mrazech v roce 1996 se rozlomily celé bloky nastavěného zdiva na jižní straně.

V havarijním stavu byly základy až do roku 2007, kdy došlo k jejich zasypání. Na zdivo byla položena geotextilie a ta následně zasypána. Počítá se s naznačením půdorysu kostela.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika