mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň-jih
Katastrální území: Starý Plzenec

GPS: 49°42'12.431"N, 13°28'29.649"E


Národní kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 145

 

Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 11768 / 4-460Starý Plzenec - rotunda sv.Petra

Na západním předhradí slovanského hradiště Hůrka nad Starým Plzencem stojí rotunda sv.Petra snad již z konce 10.století. Poslední výzkumy a hypotézy však předpokládají spíše její mladší založení (11. až počátek 12.století). Okolo rotundy bylo zarovnáním skalního podloží vybudováno plató.

Původní snad již otonská stavba se dodnes dochovala jen v torzu, protože rotunda byla mnohokrát přestavována. Přesto se patrně jedná o nejstarší stojící stavbu západních Čech. Stavba je z řádkovaného křemencového zdiva, spojovaného vápennou maltou. Hlavní loď o průměru 6,5m byla původně zastřešena dřevěným trámovým stropem a šindelovou střechou. Apsida, která se připojuje k lodi na východní straně je zaklenuta valenou klenbou. Po husitských bouřích došlo pravděpodobně k pozvolnému chátrání stavby, až došlo kolem přelomu 15. a 16.století k částečnému zřícení lodi. Po roce 1561 je rotunda obnovena v původním tvaru. Pro opravu byl použit i materiál z dalších budov hradiště. Vstupní portál nahradil obdélný bosovaný renesanční portál. Interiér je vybaven novou podlahou z červenými pálenými dlaždicemi. V baroku byla rotundě při menší přestavbě zvětšena okna, na loď byla nastavěna vížka. Na konci 18.století byla nejdříve určena ke zboření a následně využívána jako skladiště střelného prachu. V 19.století nahradil barokní vížku železný kříž. V roce 1924 byla rotunda opravena. Dnešní stav je výsledkem razantní úpravy z roku 1975. Okna byla zasklena pevnostním sklem, proběhlo zastřešení z břidlice, podlaha byla nahrazena kopiemi původní dlažby. Loď získala pseudokazetový strop a nové dveře. Kříž byl nahrazen novým, sestávajícím ze čtyř sekyrek.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika