mapa

Kraj: Vysočina
Okres: Jihlava
Katastrální území: Stonařov

GPS: 49°16'52.901"N, 15°35'14.989"E


součást kulturní památky

Číslo rejstříku ÚSKP: 33138/7-5223Stonařov - karner

Součástí sakrálního areálu ve Stonařově je i pozdně románský karner, později zasvěcený Svaté Trojici a využívaný jako hřbitovní kostnicová kaple.

Svým tvarem připomíná rotundu a dříve tak i byla často označována. Karner se skládá z polygonálního presbytáře a lodi na kruhovém půdorysu. Je postaven z poměrně velkých kusů lomového kamene a je omítnut. Válcová, plochostropá loď má velká okna, na západní straně se nachází pravoúhlý výklenek (zazděný vchod). Loď je zastřešena kuželovitou střechou s taškami, v jejímž vrcholu je usazena dřevěná lucerna s cibulí. Pětiboký polygonální presbytář je zaklenut sraženou valenou klenbou. Do lodi se otevírá lomeným triumfálním obloukem a je osvětlen třemi úzkými okénky s lomenými záklenky. Kněžiště je kryto sedlovou střechou se závěrem, krytou taškami. Původně byl jednopatrový. Pod karnerem se nachází podlouhlá prostora používaná jako kostnice.

Stonařov byl založen v 1. polovině 13. století a v té době patrně došlo i ke stavbě karneru. Hřbitov, který se v jeho okolí nacházel, je již dávno zrušený. V roce 1662 byl karner zasvěcen Sv. Trojici, původní zasvěcení není známé.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika