mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Katastrální území: Stražiště

GPS: 49°33'0.923"N, 14°0'12.135"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 24729/2-2502Strážiště - kostel sv.Jana Křtitele

Místo bylo osídleno již v raném středověku, v mladší době hradištní. Kostel je již raně gotický, což dokazuje nález raně gotického vstupního portálu, při nedávných opravách kostela.

V těsném západním sousedství jsou patrné terénní pozůstatky po obytném sídle, které bylo s kostelem propojeno.

V jihovýchodní části ohradní zdi kostelního areálu se nachází podkovovité baště podobný přístavek. Na severovýchod, jihovýchod a jihozápad směřují jednoduché střílnovité otvory s vnitřní špaletou. Zdivo přístavku je smíšené cihlo-kamenné, kolem otvorů většinou cihlové. Velice se podobá baště.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika