mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Katastrální území: Suchdol u Prosenické Lhoty

GPS: 49°42'1.728"N, 14°29'49.271"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 41210/2-2952Suchdol - zřícenina hájovny

Zřícenina hájovny se nachází východně od Suchdola na Sedlčansku. Polní cesta k němu vede od silnice Suchdol - Klimětice po hraně remízku.

Myslivna se nachází těsně před lesem na úpatí kopce Na Hrobech. Podsklepená ruina je zarostlá hustou vegetací, která zbytky budov zcela pohltila. Hájovnu tvořily dvě obdélné víceprostorové stavby. Nad úrovní terénu se dochoval pouze hlavní objekt myslivny a to do maximální výšky 1,8 m. V terénu je také dosud patrné ohraničení pozemků hájovny, které je nad okolním terénem vyvýšeno o přibližně 0,2 m.

Hájovna byla postavena brzy po roce 1840, což je patrné z mapy stabilního katastru. Na Císařském povinném otisku zakreslena není, poprvé je zachycena na reambulaci indikační skicy z roku 1873. Hájovna je zakreslena jako panský majetek, příslušela tedy k Suchdolskému zámku. Ještě v roce 1963 jsoužila k obývání, v 70.letech byla opuštěna a postupně zarostla těžko prostupnou vegetací.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika