mapa

Kraj: Plzeňský
Okres: Tachov
katastrální území: Tachov

GPS: 49°48'9.925"N, 12°36'24.831"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 44351/4-4528

 

Národní kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 361Světce - jízdárna

V těsném východním sousedství Tachova se dochovala unikátní stavba jízdárny, přední památka romantismu v Čechách. Postavena byla v letech 1858-62 v novorománském slohu. Stala se největší jízdárnou v zemi a po vídeňské jízdárně je největší v celé Evropě.

Jízdárna byla součástí úprav komplexu zrušeného paulánského kláštera. Z úprav po smrti majitele panství sešlo a jízdárna je tak jediným dokončeným objektem z celého záměru přestavby areálu ve Světcích. Stavba vlivem neúdržby začala rychle pustnout a na konci 20. stol. se nacházela v havarijním stavu, dokonce byl vydán demoliční výměr. V roce 1997 získalo objekt město Tachov, následně od roku 2000 začala náročná postupná záchranná rekonstrukce.

Objekt jízdárny je patrová centrální stavba s půdorysem kříže, jehož ramena ukončují polygonální závěry. K východnímu a západnímu průčelí centrální stavby jsou připojeny podélné přízemní stáje, jejichž nároží doplňují přízemní nárožní polygonální pavilony. Střechy jsou valbové, pultové a sedlové, ve středu je železná konstrukce proskleného nástavce, která je rovněž kryta valbou. Pavilony ukončují jehlancové střechy. Hladká průčelí člení kordonová římsa, doplněná zubořezem a ploché pilastry, původně vybíhající v nárožích do fiál. Mezi ně jsou vloženy ploché štíty, ukončující fasády jednotlivých ramen. Přízemní polygonální pavilony člení nárožní polosloupy. Okna mají polokruhovými záklenky - v přízemí jednoduchá, v patře sdružená v profilovaných šambránách. Vstupní portály jsou umístěny v ose ramen centrály, mají profilované šambrány a polokruhové záklenky. Nad portály je zasazen znak stavebníka. Jednou z nejvýznamnějších složek objektu z hlediska architektonického, je pojetí prostoru haly jízdárny, patrně největšího zachovaného prostoru své doby, kromě staveb sakrálních. Mimořádná je odvážná subtilní krovová konstrukce velkého rozpětí nad jízdárenskou halou s dokonalým provedením technických i výtvarných detailů. Vysokou hodnotu má i výzdoba exteriéru a interiéru díky jedinečnému propojení architektury s dekorativním detailem.

Rozměry jízdárny jsou tak velké, že celek působí v dálkových pohledech spíše jako zámecká stavba. V současnosti je zpřístupněno veřejnosti.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika