mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Praha - východ
Katastrální území: Úvaly u Prahy

GPS: 50°4'3.571"N, 14°42'36.508"EŠkvorecká obora - romantická zřícenina

V jihovýchodní části Škvorecké obory, asi 300m západně od pozůstatků hradu dnes povětšinou nazývaného Skara, se na hraně srázu nad potokem Výmolou nachází nepatrné zbytky po romantické zřícenině.

Obora zde byla zřízena někdy okolo přelomu 17. a 18.století a sloužila původně pro chov jelenů a daňků. Někdy na počátku 19.století byla obora rozšířena a při tom byla na teréní hranu nad stáčející se Výmolou vystavěna romantická zřícenina. Její podoba byla o několik desetiletí později (1841) zachycena F.A.Heberem a poté K.H.Máchou. Dokonce byla mylně ztotožňována se zdejším hradem. V roce 1841 měla zřícenina podobu vysoké okrouhlé věže, druhé věže která se již v té době rozpadala. Věže byly propojeny oborní zdí, na jejíž koruně bylo mezi věžemi vybudováno cimbuří. Na Heberově kresbě je zachycen ještě úzký střep zdiva dotvářející dojem zříceniny.

Do dnešních dnů se dochovaly spodní části věží, u jižní z nich nad suťovým kuželem vysupuje okrouhlý líc zdiva.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika