mapa

Kraj: Pardubický Kraj
Okres: Chrudim, Svitavy
Katastrální území: Proseč u Skutče, Jarošov u Litovle

GPS: 49°49'7.240"N, 16°8'26.931"EToulovcovy maštale

V trojúhelníku vymezeném městečkem Proseč a vesnicemi Budislaví a Novými Hrady se nachází uskupení skal zvané Maštale. Jedná se o jihovýchodní cíp České křídové pánve, plné kaňonů zaříznutých do pískovcových skal. Většinu sedimentů zde tvoří glaukonitické pískovce z cenomanu. Nejvyšší skalní věže dosahují až 25m a téměř celé území pokrývá les, převážně borový. Mnoho z věží a skalních uskupení mají své názvy a jsou propojeny hustou sítí turistických cest. Osou celých Maštalí je horní tok říčky Novohradky, do které přitéká mnoho potůčků, z nichž mnohé počínají svůj tok v malebných studánkách, často zastřešených a pojmenovaných. V letech 1992 a 1993 byla oblast vyhlášena za přírodní rezervaci.

Nejkrásnějším ze zdejších míst je lokalita zvaná Toulovcovy maštale. Jedná se o skalní bludiště vytvořené několika skalními bloky a rozsedlinami mezi nimi. Jednotlivá místa skalního bludiště jsou pojmenována (Kuchyně, Sklep, Myší díra, Zvon atd.) Podle pověsti se zde ukrýval rytíř Vavřinec Toulovec z tvrze v Jarošově, později vážený měšťan z Litomyšle, který na sklonku života celou oblast daroval špitálu v Litomyšli.

Na krajích přírodní rezervace se nacházejí celkem tři rozhledny (Terezka, Toulovcova a Borůvka), ze kterých lze shlédnout nejen Maštale, ale i široké okolí.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika