mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Katastrální území: Třebovle

GPS: 50°1'39.794"N, 14°57'43.39"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 34480/2-864Třebovle - kostel sv.Bartoloměje

Raně gotický kostel pochází z 2.poloviny 13.století. První písemná zmínka je však až z roku 1354. Kostel byl opraven v letech 1864-65, kdy byla přistavěna sakristie a poté v roce 1903. I přes provedené úpravy si kostel zachoval původní vzhled.

Jednolodní obdélný kostel s pravoúhlým čtvercovým presbytářem má sakristii po severní straně. V západním průčelí je zasazen znak města Kouřimi s nezřetelným datováním (1661?). V jižní zdi lodi se dochoval bohatě profilovaný raně gotický portál a ve východní stěně presbytáře úzké gotické okénko se skosenými špaletami. Presbytář je sklenut jedním polem těžké křížové klenby s klínovými žebry na masivní jehlancovité konzoly, triumfální oblouk je hrotitý a loď plochostropá. V presbytáři se dochoval gotický rámový sanktuář a gotický sedlový portál do sakristie.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika