mapa

Kraj: Královehradecký
Okres: Trutnov
Katastrální území: Trutnov

GPS: 50°33'42.780"N, 15°55'0.561"ETrutnovský drak

V roce 2004 byl v místě bývalé Dračí uličky, v těsné blízkosti východního cípu hradebního okruhu a někdejší Dolní brány, postaven pomník legendární trutnovské sani. Dračí tradice je založena na pověsti, zaznamenané prvně v 16.století, která do tohoto místa, pod pahorkem Lži, situuje "sluj ukrutné saně". Dle pověsti zde byl drak přemožen a usmrcen roku 1006 družinou bájného zakladatele města Albrechta z Trautenbergu. Drak jakožto heraldická figura je součástí městského znaku a používal se i na městských pečetích.

Ulička procházela podél zadních traktů domů Mostecké ulice a mezi dřevěnými domky. V polovině 19.století se nazývala Koželužská, následně byla v duchu romantismu přejmenována na Dračí. Celá ulička a romantické okolí zaniklo při demolici zdejší zástavby v 80.letech 20.století.

Tvar podstavce pomníku připomíná pahorek, obehnaný městskou hradbou. Ta je znázorněna kovovou obručí, jež obepíná celé dílo. Text na pomníku je napsán ve třech jazycích, obrazně tří městských bran, česky, německy a latinsky. Zobrazeným textem je citace slov papežského legáta z jedné verze starých pověstí: "Ty ukrutný a hanebný netvore, jsi požehnáním tohoto města a navěky jím i zůstaneš". Obruč zároveň zobrazuje prsten, který je na městském znaku nesen havranem. Barvy kamenného podstavce jsou názvukem na geologické reálie krajiny Trutnovska. Červený kámen odkazuje k permskému pískovci, na kterém leží město. Bílý materiál zastupuje skály Čížkových kamenů a černé kostky odkazují k černému zlatu Žacléře. Dále je na podstavci kříž a celku dominuje plastika ležícího draka. Vedle pomníku je kámen se zasazenou deskou, na které je popsána stará pověst.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika