mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Mladá Boleslav
Katastrální území: Vinec

GPS: 50°23'32.803"N, 14°52'15.908"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 24001/2-1757

 

Národní kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 330

 Vinec - kostel sv.Mikuláše

Na místě staršího kostela byl kolem roku 1240 postaven neznámým stavitelem nový kostel zasvěcený sv.Mikuláši. Na stavbě se patrně podílela huť působící u kostela sv.Mikuláše v Chebu.

Jedná se o nevelký pozdně románský kostelík, vystavěný jako součást zaniklého panského sídla. To zatím nebylo archeologicky objeveno, ale lze předpokládat, že bylo podobně jako kostel výstavné. Na jeho opevnění se podílela vhodná poloha na okraji srázu nad pravým břehem Jizery. Kostel tvoří čtvercová plochostropá loď s připojeným pětibokým chórem, uvnitř odděleným triumfálním obloukem, který zvýrazňují dva polosloupy. Celková délka kostela činí 14m a šířka dosahuje 9m. Vstup vede ze severní strany zdobeným ústupkovým portálem s tympanonem s motivem Krista a dvou klečících postav, pravděpodobně donátorů. Portál vede pod mohutnou tribunu, která zabírá polovinu lodi a je nesena arkádou na středním pilíři a dvěma polosloupy u zdí. Tribuna je podklenuta dvěma poli křížové klenby. Loď a tribuna jsou propojeny dvojicí sdružených dvojitých oken a bohatě profilovaným středním portálem. Tribuna je přístupná schodištěm vedoucím v síle zdi uvnitř kostela. Schodiště osvětluje malé okénko. Nad římsou nad vstupem je čtyřlístkové okno, které osvětluje tribunu. Výzdobu prostého presbytáře tvoří románské polosloupy s hlavicemi, profilovaná římsa a profilované ostění tří oken. Stanová střecha kostela je zakončena bedněnou věžičkou. Kostel byl vícekrát upravován, dnešní podobu získal při puristických úpravách v roce 1886.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika