mapa

Kraj: Pardubický
Okres: Ústí nad Orlicí
Katastrální území: Vraclav

GPS: 49°58'0.218"N, 16°5'26.519"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 26838/6-4096

 Vraclav - zrušený kostel sv.Václava

V jihovýchodní části náměstí stojí na první pohled nepříliš zajímavý dům, který teprve při bližším zkoumání odhalí, že býval kostelem.

Písemně je stavba poprvé připomínána k roku 1350. Postaven byl ale o dost dříve, snad již ve 12.století. Dokonce se předpokládá jeho souvislost s raně středověkým hradištěm, které se nalézá jen 300m od kostela.

Kostel sestával z podsklepené věže o rozměrech 9,7 x 5,5m, mírně obdélné lodi o rozměrech 11,3 x 10,2m a apsidy. Zdivo lodi dosahuje tloušťky 1,1m a sahalo do výšky 6m. Okolo kostela se nacházel hřbitov. Po přestavbě nahradilo apsidu obdélné kněžiště. Roku 1470 byl kostel vypálen při válečné akci. K roku 1666 je doložena oprava kostela, roku 1737 však znova vyhořel včetně přilehlé zvonice. O šest let později byl znovu opraven, ale již roku 1786 byl kostel za Josefa II. zrušen. Poté, co budovu odkoupila obec, došlo k její přestavbě na sýpku. Poté co roku 1841 budova opět vyhořela, došlo k její přestavbě na hostinec. V dnešní době je stavba zabedněná a opět chátrá.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika