mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Kladno
Katastrální území: Vrapice

GPS: 50°9'56.722"N, 14°10'15.19"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 15538/2-532Vrapice - kostel Sv.Mikuláše

Kostel sv. Mikuláše je původně románská rotunda, která je dosud z větší části obsažena ve hmotě dnešního kostela (dnešní presbyterium). Rotunda byla postavena okolo počátku 13.století (podle některých autorů je již z konce 11.století) a dochovala se z ní celá apsida a část okrouhlé lodi s vítězným obloukem. Materiálem jsou nestejně velké pískovcové a opukové kvádříky. Průměr rotundy dosahuje 5,42m, apsida má průměr 4,34m.

Při gotické přestavbě kolem roku 1400 byla rotunda zachována a obdélná loď k ní byla přistavěna na západní stranu. Zeď rotundy byla na východě proražena oknem z 15.století. Strop obdélné lodi je rovný a vstup do ní vedl od jihu. Nad presbyteriem byla postavena malá věžička. Před čelní stěnu byla při barokní přestavbě (často uváděný rok 1858 je zcela nesmyslný) přistavěna rozměrná čtvercová část s kruchtou. Kromě jednoho gotického okýnka byly zbylé přestavěny. Nad novým vchodem, který vede od západu je valbová střecha ukončená štítem. K severní straně rotundy byla později (snad právě ve zmiňovaném roce 1858) přistavěna malá sakristie, která z poloviny překryla původní vstup, zazděný již v gotice.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika