Vyšehořovice - kostel sv.Martina

Kostel byl založen vyšehradskou kapitulou zřejmě v 80.letech 13.století.

Kostel sv.Martina byla výstavná obdélná stavba s čtvercovým presbyteriem, klenutého křížovou klenbou bez žeber a s obdélnou plochostropou lodí. Jeho původní sloh byl na pomezí románství a gotiky. Původní výklenek se zachoval ve východní stěně presbyteria. Ve vrcholu východního štítu se také zachovala kamenná deska s vytesaným otvorem ve tvaru kříže, který osvětloval spolu s dalšími dvěma okénky půdní prostor.

Přestavby kostel prodělal v období vrcholné gotiky. Sanktuárium v severní stěně presbyteria dokládá další stavební zásahy po polovině 14.století. V gotice se také k jižní zdi lodi přistavěla věž. V pozdní gotice či rané renesanci došlo rovněž k přestavbě samotného kostela, což lze pozorovat na jižní stěně presbyteria. Byl zvětšen okenní otvor a do něj osazeno nové ostění ve tvaru hrotitého oblouku. Kostel vyhořel společně s kamennou zvonicí roku 1677. Roku 1761 byla část původního kostela zbořena a v letech 1769-70 byl postaven jižně od něj nový barokní kostel stejného zasvěcení. Při jeho stavbě byla větší část starší stavby zbořena, dochováno zůstalo zdivo presbyteria s východním štítem krovu a výběhy navazujících zdí lodi. Hranolová věž byla pojata do barokní novostavby.

mapa  

Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Katastrální území: Vyšehořovice

GPS: 50°7'2.161"N, 14°46'27.222"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 42183/2-2195


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika