mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Katastrální území: Vyšehořovice

GPS: 50°7'2.161"N, 14°46'27.222"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 42183/2-2195Vyšehořovice - kostel sv.Martina

Kostel byl založen vyšehradskou kapitulou zřejmě v 80.letech 13.století.

Kostel sv.Martina byla výstavná obdélná stavba s čtvercovým presbyteriem, klenutého křížovou klenbou bez žeber a s obdélnou plochostropou lodí. Jeho původní sloh byl na pomezí románství a gotiky. Původní výklenek se zachoval ve východní stěně presbyteria. Ve vrcholu východního štítu se také zachovala kamenná deska s vytesaným otvorem ve tvaru kříže, který osvětloval spolu s dalšími dvěma okénky půdní prostor.

Přestavby kostel prodělal v období vrcholné gotiky. Sanktuárium v severní stěně presbyteria dokládá další stavební zásahy po polovině 14.století. V gotice se také k jižní zdi lodi přistavěla věž. V pozdní gotice či rané renesanci došlo rovněž k přestavbě samotného kostela, což lze pozorovat na jižní stěně presbyteria. Byl zvětšen okenní otvor a do něj osazeno nové ostění ve tvaru hrotitého oblouku. Kostel vyhořel společně s kamennou zvonicí roku 1677. Roku 1761 byla část původního kostela zbořena a v letech 1769-70 byl postaven jižně od něj nový barokní kostel stejného zasvěcení. Při jeho stavbě byla větší část starší stavby zbořena, dochováno zůstalo zdivo presbyteria s východním štítem krovu a výběhy navazujících zdí lodi. Hranolová věž byla pojata do barokní novostavby.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika