mapa

Kraj: Jihomoravský
Okres: Znojmo
Katastrální území: Zblovice

GPS: 48°57'44.523"N, 15°42'34.807"EZblovice - torzo vápenky

Severně od obce Zblovice, nedaleko místa, kde stával památný Žižkův dub se nachází torzo pece na vápno bývalé vápenky z 19.století. Podle vzdálené podobnosti s některými nákresy babylónské věže se jí říká Babylon.

Do dnešních dnů se z vápenky dochovalo pouze těleso jedné pece, zbytek byl rozebrán především na stavební materiál. Vápenka sloužila svému účelu v 19. a na počátku 20.století. Již roku 1934 ale nebyla v provozuschopném stavu a proto byla odprodána novému majiteli. Ten ji v roce 1935 adaptoval a od října 1935 opět fungovala. Roku 1945 byla zkonfiskována a od té doby sloužila jako levný zdroj stavebního materiálu. Tak tomu bylo až do roku 2012, kdy došlo k opravě posledního stojícího objektu - pece na vápno.

Pec je kruhová stavba z cihel o průměru zhruba 4m, která stojí na čtvercové základně o výšce 0,6m a délce stran 5m. Směrem nahoru se mírně zužuje a ve výšce okolo 7,5m je odsazená. Následuje asi 3m vysoká část o průměru 3,5m. Nejvyšší, opět odsazená část, má na výšku asi 0,5m a průměr 3m. Spodní část je zpevněna pěti historickými ocelovými skružemi, ve střední části je instalována jedna ocelová skruž. Celá stavba je zhruba do poloviny své výšky omítnuta, horní část je cihelná.

Při opravě byl vyčištěn a rehabilitován okolní prostor ve kterém byly umístěny lavičky, zřízeno ohniště a osazena informační tabule. Před pecí je také instalován jeden vytěžený blok vápence, aby návštěvníci měli představu, jak materiál vypadá před jeho zpracováním na vápno.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika