mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Jičín
Katastrální území: Češov/Slavhostice

GPS: reduta I: 50°19'34.101"N, 15°21'16.647"E

reduta II: 50°19'28.476"N, 15°21'24.570"EČešov - reduty

Jihovýchodně od mohutné fortifikace Češovské valy, se terénu dochovaly stopy dvou redut z třicetileté války, třetí zdejší reduta beze zbytky zanikla. Jednalo se o tři obdélné náspy různé velikosti, které byly nasypány v úhlopříčném systému, za pomoci materiálu vytěženého v jejich bezprostředním okolí. Zajišťovaly vojenský tábor, který stál v místech staršího hradiště a kterému patrně kromě navýšeným vnitřních valů patří celé vnější opevnění okolo hradiště.

Nejlépe se dochovala reduta v zalesněném prostoru, nejblíže k hradišti. Ze všech zdejších redut je patrně nejmenší, dosahuje rozměrů 123x65m a směrem k východu je její severní strana poškozena odebíráním zeminy. Severní a jižní stranu lemoval příkop a přístup vedl po 7,5m široké nájezdové rampě od jihu. Výška plošiny převyšuje okolní terén o zhruba 3m.

Jihovýchodně od ní se nachází další reduta, která se dochovala výrazně méně. Její plocha patrně zabrala i část mohylníku, jehož náspy se částečně staly zdrojem pro nasypání plošiny. Dochován je obvod její jihozápadní a část jihovýchodní části. Ve středu jihozápadního obvodu se nachází typická nájezdová rampa o šířce 4,5m. Samotná plocha reduty byla změněna na pole a její severní část byla v průběhu času zaorána téměř do roviny. Delší jižní strana, kterou lemuje nevýrazný příkop, měří 155m. Kratší strany měřily lehce přes 50m.

Třetí reduta se do dnešních dnů nedochovala, byla částečně rozorána, částečně odtěžena a část padla za oběť při stavbě zdejší silnice.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika