mapa

Kraj: Jihočeský
Okres: Tábor
Katastrální území: Bežerovice

GPS: 49°17'59.750"N, 14°29'46.003"EChrobkov

Velmi zajímavé relikty opevnění se nacházejí na širokém ostrohu nad levým břehem Lužnice, v těsném východním sousedství Bechyně.

Opevněná plocha je od západu, severu a východu vymezená strmými svahy k toku Lužnice, převýšení činí 45m na východní straně a až 55m na západní straně. Jižní strana je částečně vymezena roklí, která vymezuje západní část jižní strany, zbylá jihovýchodní část je přístupná po rovině. Proto zde bylo nutno vybudovat opevnění, které sestává z nízkého valu a předsunutého vnějšího příkopu. Val je vysoký maximálně 1,5m, většinou však nepřevyšuje 1m je velmi široký. Na několika úsecích jeho šíře přesahuje 10m, především z vnitřní strany je často poškozen. Ve vzdálenosti 20m jej lemuje příkop, který dnes dosahuje hloubky okolo 1m a na několika místech je zavezený. Plocha mezi příkopem a valem je rovná a dnes po ní vede lesní cesta. Val i příkop vedou od hrany terénu na nejvýchodnějším místě opevněné plochy zcela přímo k jihozápadu. Délka valu je 214m, příkopu pak 218m. Nad jihozápadní roklí se náhle zalamují v tupém úhlu a pokračují nad roklí. Několik metrů před tímto zalomením je val i příkop přerušen současnou cestou. V místech zalomení je příkop nejhlubší, jeho hloubka zde přesahuje 2m. Po zalomení k severozápadu příkop pokračuje necelých 40m, val vede ještě o 7m dále a poté náhle vyznívají. Celková využitelná plocha vymezená svahy a opevněním dosahuje 11,8ha.

Nepočetné nálezy z plochy jsou datovány do raného středověku a novověku. Raně středověké nálezy ale jistě nemají souvislost s dochovaným opevněním. To vykazuje poměrně jasné charakteristiky pozdně středověké, nebo raně novověké. S velkou pravděpodobností se jednalo o vojenský tábor, na což přesvědčivě ukazuje forma fortifikace.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika