Klučov - husitský tábor

V těsném severním sousedství obce se nachází návrší nad Šemberou, zvané Na Ptáčku. Osídleno a částečně opevněno bylo již v eneolitu. Hradiště zde vzniklo ve starší době bronzové a raném středověku. Posléze posloužilo pro husitský tábor.

Za husitských válek zde byl postaven vojenský tábor. K jeho ochraně byl vybudován příkop, který ohraničil plochu téměř čtyřnásobně větší, než plocha původního hradiště. Starší fortitfikaci však nevyužil.

Kromě terénního zlomu nad Šemberou a malých částí valu vnitřního hradiště se žádné nadzemní části fortifikace nedochovaly, veškeré stopy po husitském polním táboře se dochovaly pouze pod úrovní terénu.

mapa  

Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Katastrální území: Klučov u Českého Brodu

GPS: Akropole 50°5'54.181"N, 14°54'32.218"E


 

Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika