mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Rakovník
Katastrální území: Rakovník

GPS: 50°7'8.613"N, 13°43'26.089"EKokrdov - reduta

Severně od Rakovníka, v těsném severním sousedství hájovny Na Kokrdech se nachází zajímavá fortifikace.

Čtyřúhelníkové valy o rozměrech 51x49m. V jižní části je opevnění poškozeno. Větší část jižního průběhu valu a příkopu je odtěžena, stejně tak i nejjižnější část vnitřní plochy. Po archeologickém výzkumu T.Durdíka se uvádí jako zdrobnělina keltských valů "Viereckchanzen". Valy jsou doplněny vnějším příkopem. Pod valem stála palisáda. V areálu stála v 3.-1.století př.n.l. kůlová stavba, další objekty a 2m hluboká jáma. Podle stejného výzkumu bylo v 15.století opevnění využito a pravděpodobně i navýšeno dočasným "vojenským táborem". V jižní části je opevnění poškozeno.

Při nedávném archeologickém průzkumu byla severozápadně od místa identifikována linie redanů, která na toto opevnění patrně navazovala. Z lokality se podařilo získat soubor nálezů militárií z doby bitvy u Rakovníka. Objekt tak velmi pravděpodobně není zmenšeninou keltských 4-úhelníkovitých valý, nýbrž redutou z počátku třicetileté války. Laténské nálezy lze vysvětlit superpozicí se starším sídlištěm, které je ostatně v okolí doloženo.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika