mapa

Kraj: Pardubický
Okres: Chrudim
Katastrální území: Podhradí v Železných horách

GPS: 49°52'29.345"N, 15°35'17.130"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 18869/6-988Lichnice - obléhací opevnění

Jižně od hradu Lichnice se na návrší zvaném Kobylí Hlava dochovala opevněná pevnůstka spojovaná s husitským obléháním hradu.

Objekt s pomístním názvem Ohrada se nachází 385m od koruny jižního valu a 420m od jižního čela jádra hradu. Oproti jádru je o celých 30m níže. Objekt se nachází na nejvyšším místě drobného výběžku návrší; na západní straně je přiložen k hraně terénu, z ostatních stran je přístupný téměř po rovině s výjimkou severní strany, kde se svah mírně sklání směrem k úpatí hradního kopce. Vnitřní rozměry jsou zhruba 43x22m, delší osa je orientovaná přibližně v severo-jižním směru. Z vnitřní plochy vychází celkem sedm baštovitých útvarů, jeden se nachází v čele proti hradu a tři na každé z delších stran. Jižní strana je rovná o délce 25m. Okolo celého útvaru probíhá příkop, který se na západní straně svezl po stráni, a z části jej zasypala hmota tří výběžků západní strany, které částečně destruovaly do příkopu. Vně příkopu probíhal ještě násep dochovaný nejlépe na jižní a severní straně, podstatně hůře na straně východní. Zhruba uprostřed se nachází drobná liniová vyvýšenina, ovšem není jisté, zda dělila objekt na dvě části, spíše se zdá, že nikoli.

Archeologickými výzkumy byla na objektu zachycena zděná architektura i kachle. Množství keramického střepového materiálu je datované výhradně do vrcholného středověku a lze je spojovat s husitským obléháním v letech 1428-1429. Vzhledem k četným nálezům kuchyňské a stolní keramiky a především kachlů lze předpokládat i obytnou funkci místa. Poloha však mohla být využita i za poděbradských válek a i v době třicetileté války, doložené je zesilování obrany hradu proti této poloze, a to jak samotného jádra tak výstavbou předsunutých pozic pro těžší palné zbraně jižně pod hradem (tyto dvě předsunuté pozice nejsou zatím v literatuře popsané).


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika