mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Katastrální území: Benešov u Prahy

GPS: 49°46'19.499"N, 14°40'30.285"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 39027/2-248Na Šancích u Benešova

Jihozápadně od Benešova u Prahy, na návrší jižně od odbočky na Jarkovice, se nachází místo pomístně zvané Na Šancích.

Na tomto místě byly pozorovány nedatované nevýrazné valy s náznaky vnějších příkopů. Lokalita velice utrpěla díky těžbě písku. Dnes je celá zkomolená díky důsledkům této činnosti. Její východní část byla poškozena stavbou silnice. Na místě dnes není vidět nic, co by mohlo být spojováno s jakoukoli fortifikací. Terénní relikt v severovýchodní části v podobě mírné terasy je občas spojován s pozůstatkem po valu, ale bez archeologického průzkumu to není možné potvrdit. Lze spekulovat, zda zdejší domnělé opevnění nemělo souvislost s dobýváním nedalekého hradu Konopiště.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika