mapa

Kraj: Královehradecký
Okres: Jičín
Katastrální území: Nadslav

GPS: 50°24'54.263"N, 15°15'16.806"ENadslav - reduta

Jihozápadně od obce Nadslav se dochoval v hustě zarostlém terénu objekt, který byl starším bádáním považován za malé hradiště a posléze za raně středověkou mohylu.

Po důkladném ohledání v terénu jsem si jistý, že se jedná o raně novověké opevnění, redutu patrně z 30.leté války. Nejstarší interpretace lokality pochází ještě z 19.století a mělo se jednat o raně středověké hradiště. V 1.polovině 20.století (v meziválečném období) byl v místě proveden archeologický výzkum, při kterém byl zcela rozkopán objekt, který se nacházel 50 m k severozápadu. Objekt byl podle nálezů identifikován jako slovanská mohyla. Patrně se však také jednalo o redutu, která překryla raně středověký mohylník (jedna menší mohyla se v meziprostoru dosud dochovala) a artefakty z mohyl se dostaly do hmoty nasypané části reduty. Kromě raně středověkých, byly zachyceny i nálezy pravěké a také mnoho raně novověkých, které byly mylně interpretovány jako recentní (např. pozdně renesanční kachel).

Dochovaná reduta má pravidelný obdélný tvar se zaoblenými rohy. Delší osa měří 26 m, kratší 15 m, výška nasypaného tělesa dosahuje zhruba 2 m. Celou redutu lemuje příkop široký 6 m a hluboký do 1 m. Uprostřed jihozápadní delší strany se nachází nájezdová rampa, která příkop přerušuje. Horní plató je zarovnané, pouze severovýchodní delší stranu vymezuje drobný val. Celý objekt je postaven tak, aby lafetované zbraně na vrcholu mířily k severovýchodu.

V roce 1634 na jičínsku zimovaly švédské vojska, vzhledem k archeologickým nálezům se nabízí úvaha, zda pravě oni nebyly původci stavby.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika