mapa

Kraj: Praha
Okres: Praha 4
Katastrální území: Kunratice

GPS: 50°1'11.902"N, 14°28'29.273"E


Kulturní památka

Číslo rejstříku ÚSKP: 40793/1-1686Nový Hrad u Kunratic - obléhací tábor

Severně od Kunratic na ostrožně, kterou obtéká Kunratický potok, stojí zříceniny Nového Hradu. A na ostrožně před ním jsou pozůstatky obléhacího tábora z let 1420-21. Zikmund nechal na konci května roku 1420 na hradě svou posádku. Na konci roku přitáhli k Novému Hradu Pražané, začali jej obléhat a na východní straně vybudovali příkop a palebná postavení. Protože husitské dělostřelectvo značně poničilo hradní opevnění, posádka se 25.1.1421 vzdala. Ale nedodržela dohodnuté podmínky a tak podnikli Pražané o dva dny později na Nový Hrad úspěšný útok. Dobyli jej a pobořili.

Obléhací tábor se jedinečně zachoval. Jak opevnění proti hradu s postavením obléhacích strojů, tak i vnější opevnění. Dobře je zachováno i vnitřní zázemí ve formě zemnic. Proto je s údivem, že se najdou jedinci, kteří ho poškozují. Jedná se především o nepochopitelné úpravy terénu pro cyklokrosové cvičiště. To velmi poškozuje jak zbytky opevnění tábora, tak i zbytky zemnic uvnitř ohrazené plochy.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika