mapa

Kraj: Středočeský
Okres: Praha-západ
Katastrální území: Lhota u Dolních Břežan

GPS: 49°57'43.781"N, 14°25'14.203"E


součást kulturní památky

Číslo rejstříku ÚSKP: 11739/1-1879

 

součást Národní kulturní památky

Číslo rejstříku ÚSKP: 163

 

 Reduta u Závisti

Až nad levou stranou údolí Břežanského potoka, nedaleko obce Lhotka, dosahuje území severovýchodního cípu ohrazeného předhradí oppida Závist. V místech samého cípu se nachází malá reduta. Objekt je dosud popsaný odbornou literaturou jen velmi letmo.

Objekt se nachází v mírném severním svahu, kousek pod hranou, po které vedla linie opevnění předhradí. Na severu po krátkém svažitém úseku terén prudce klesá do údolí, na východě se nachází rokle, která z údolí stoupá až k místní hájovně. Ve svahu pod objektem vede zpevněná cesta, která se před roklí stáčí a vede pod terénní hranou ke Lhotce. Opevněný objekt je tedy těsně za linií opevnění předhradí oppida, které se dochovalo jako poměrně výrazná terénní hrana. Nelze ale vyloučit, že další linie lehčího opevnění vedla místy těsně nad dnešní cestou.

Objekt se dochoval v poměrně dobrém stavu a sestává z nasypané vyvýšeniny, příkopu vedoucímu okolo ní a nájezdové rampy. Vnitřní část má dnes tvar do pravého úhlu zalomeného valu s širokou korunou, je však možné, že původně měla tvar čtverce a jeho středová a jihovýchodní část byla odtěžena. Vrcholová plošina mohla mít maximální rozměry 15x15m. Příkop, vedoucí podél severní, západní a jižní strany má dnes šířku asi 7m a je hluboký oproti okolnímu terénu zhruba 2m, na severní straně jen 1m. Na východní straně je příkop je vzhledem k nájezdové rampě jen nevýrazný, ani zde nebyl tak nutný, protože zde terén prudce klesá do rokle. Kousek ve svahu tudy probíhá cesta, pro jejíž úpravu mohl být použit materiál z hmotu středového náspu.

Otázkou zůstává, byla-li část středového náspu reduty skutečně odtěžena. Poměrně homogeně k současnému stavu totiž působí nájezdová rampa na východní straně. Ve svahu vnitřního zalomení je patrný vkop menšího rozsahu. Velmi pravděpodobná je souvislost tohoto objektu s mohutným opevněním na protějších Šancích. Jednalo by se tak o předsunutou redutu, která měla za úkol kontrolovat průchod Břežanským údolím. Silně opevněné Šance totiž nebyly z údolí nijak zabezpečeny, přestože jsou úžlabinami na Sluneční stráni přístupné. Doba výstavby není známa, lze spekulovat o pozdním středověku, nebo o raném novověku.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika