mapa

Kraj: Pardubický
Okres: Chrudim
Katastrální území: Srbce

GPS: val - 49°54'36.976"N, 16°3'43.313"E
ohrazená? plocha - 49°54'59.390"N, 16°3'39.016"ESrbce - Kusá hora

Na rozsáhlé vrcholové plošině Kusé Hory se nacházejí pozůstatky doposud nedatované fortifikace. Severní část Kusé Hory vytváří široký ostroh, který od východu, severu a západu vymezují strmé svahy. Jižní strana je přístupná po rovině a přetíná jí mohutná soustava opevnění, která vymezuje plochu o velikosti 53ha.

Šíjové opevnění dosahuje délky téměř 360m a na východní straně nebylo v délce asi 30m dostavěno. Linie opevnění sestává z velmi širokého příkopu, který je hluboký pouhých 1-2m. Plocha příkopu je dokonale zarovnaná a přetíná jí celkem 7 úzkých přechodů, údajně navršených z kamení. Přechody jsou rozmístěny v téměř pravidelných rozestupech. V jednom ze segmentů příkopu, zhruba uprostřed šíje je do opukového podloží vysekaná nepravidelná jáma neznámého stáří. Za příkopem se nachází až 10m široká plocha jakéhosi tarasu, jehož výška odpovídá výšce terénu před příkopem. Tato část se popisuje též jako berma, která by svojí šířkou neměla obdoby. Za tarasem se zdvihá 3-4m vysoký val, také velmi široký. Dvakrát je přerušen novodobými cestami. Naproti některým přechodům přes příkop jsou ve valu sníženiny. Stejně jako příkop, nebyl ani val na východní straně dostavěn.

Opevnění doposud nebylo datováno, v 19.století bývalo přirovnáváno k nedaleké fortifikaci u Rabouně. Obě opevnění mají téměř stejnou velikost, skladba opevnění je však zcela odlišná. Doba stavby bývá kladena do laténského období, případně do raného středověku. Nejpravděpodobnější interpretace lokality je raně novověké vojenské polní ležení. Opevnění ležení patrně budovalo více skupin, na což lze usuzovat z různě rozpracovaných segmentů příkopu a skutečnosti, že na východní straně zůstalo nebylo v uplnosti dokončeno.

Uvnitř rozsáhlé vnitřní plochy se nalézá nízkým valem ze tří stran ohrazený prostor. Jedná se o místo zaniklé těžby písku.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika