mapa

Kraj: Královehradecký
Okres: Jičín
Katastrální území: Rytířova Lhota

GPS: vnitřní příkop 50°30'44.169"N, 15°10'1.924"E
vnější příkop 50°30'44.169"N, 15°10'1.924"EStará Hrada

Severně od osady Malá Lhota se nachází úzká ostrožna zakončená pískovcovými skalami.

Ostrožnu vymezuje skalní sráz k toku Žehrovky na východě a stejně výrazný skalnatý sráz k jejímu levobřežnímu bezejmennému přítoku na západě. Pod ostrožnou se toky stékají. V konci severní části se nachází výrazný skalní blok s několika skalními jehlami v nejbližším okolí. Plocha je tak přístupná pouze od jihu.

Z této strany je ostroh přetnutý dvěma příčnými příkopy. Na vnitřní straně jsou relikty valů, které byly výrazně poškozeny v 19.století. Příkop byl patrně i mezi skalním blokem a navazujícím ostrohem, kde se nachází nevýrazné sedlo. Vzdálenost vnitřního příkopu od tohoto sedla je 42 m, vnější příkop je vzdálen dalších 86 m.

Opevnění se interpretuje jako nedatované, případně raně středověké hradiště. Jindy jako středověký hrad s jádrem na skalním bloku. Datovatelné nálezy se podařilo získat z vnějšího příkopu. Jedná se o keramiku z 16.-17.století. V místě vnějšího valu, nalevo od přístupové cesty je lokalita poškozena stavbou srubu, a příkop je částečně zasypán odpadem. Oba příkopy jsou v místech přístupové ceesty neodtěženy. Vzhledem k nálezům, téměř výhradně z raného novověku je možné, že celá lokalita představuje polní vojenský tábor, který by byl z důvodu zdvojení fortifikace velmi netypický.


Fotogalerie

grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika grafika